Cùng nhìn lại hành trình 2 thập kỉ với khát vọng kiến tạo những biểu tượng sống mới và phủ xanh khắp Việt Nam của Nhà Sáng Lập Ecopark.